Tornister Misyjny

W poniedziałkowy poranek 7 października br., grupa naszych wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem księdzem Dawidem Brauerem zawiozła do Caritas Diecezji Włocławskiej przybory szkolne (zeszyty, kredki, itd.) w ramach akcji „Tornister misyjny” oraz warzywa do jadłodajni Caritas we Włocławku.

Dziękujemy wszystkim naszym parafianom za liczną ofiarność i włączenie się w akcję pomocy najuboższym dzieciom z Afryki.

Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie  księdzu dyrektorowi Janusowi Bartczakowi wraz z współpracownikami.

Figura Matki Bożej Niepokalanej

Stałym elementem polskiego krajobrazu (także innych narodów zakorzenionych w religii chrześcijańskiej), są kapliczki, krzyże przydrożne i figuralne przedstawienia Maryi – Matki Chrystusa oraz świętych Pańskich. Na obszarze każdej miejscowości stawiano po kilka lub kilkanaście krzyży lub kapliczek. Ich liczba miała zaświadczać o religijności mieszkańców. Motywy stawiania krzyży i kapliczek bywały bardzo różne. Stawiano je jako dziękczynne wotum za otrzymane łaski: wyzdrowienie, ocalenie życia, narodziny dziecka, powrót z wojny, łagrów, obozów koncentracyjnych, za uchronienie od ognia, powodzi, epidemii. Kaplice budowano także jako wota błagalne: o urodzaj, ochronę przed wojną, klęskami żywiołowymi. Były też takie, które miały charakter pokuty, przebłagalny i zadośćuczynienia za popełnione grzechy, czy zbrodnie.

W przeszłości kapliczki i krzyże budowano na rozstajach dróg, miedzach i granicach zabudowań, węzłowych punktach miejscowości. W tych miejscach działały uświęcająco na wierzących, a nawet jakby zastępowały kościół w miejscach znacznie oddalonych od świątyni. Od 506 r. (Synod w Agde) były miejscami kultu i nabożeństw poza liturgicznych.

W niedzielę 8 września 2019r. o godz. 16.00 miało miejsce poświęcenie przydrożnej kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej w miejscowości Russocice – Malinie. Uroczystościom błogosławieństwa przewodniczył ks. Proboszcz Świerad Sławomir Pettke. Kapliczka z okazałą figurąNMP Niepokalanej stoi w centralnej części wioski. Ziemia,  na której została postawiona należy do Pana Michała Szustakowskiego. Kapliczka powstała z serc i wspólnej pracy mieszkańców Polichna i Russocic. Każda z rodzin włożyła swój własny wkład:  materialny(finansowy)  i fizycznej pracy.Swoją szczególną cegiełkę w budowę kapliczki włożyły rodziny: Marszał, Borowscy, Trzuskolas, Banasiak, Michalak, Matela, Deruccy.

Grono sąsiadów i przyjaciół modliło się wraz z wykonawcami kapliczki. Jak mówią sami fundatorzy –  mieszkańcy: „Wybraliśmy właśnie tę figurkę Maryi, ponieważ Najświętsza Panienka od chwili swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Stąd wszyscy wierni powinni do Niej się z ufnością uciekać i wzywać jej przemożnego wstawiennictwa”.  Od teraz, wszyscy mieszkańcy mogą spotykać się  na wspólnej modlitwie przy kaplicy Matki Bożej Niepokalanej.
                                                                                         Tekst: Justyna Marszał

Przez wiele lat mieszkańcy Przemysławowa udawali się do pobliskiego Międzylesia na Nabożeństwa Majowe. Na jednym z takich sąsiedzkich spotkań zrodził się pomysł, aby i Przemysławów miał „swój” Krzyż. Szybko ta myśl, została zamieniona w czyn.  Przystąpiono do prac związanych z budową. Pierwszy Krzyż był drewniany, a budulcem było drzewo akacjowe przekazane przez Jana Dębowskiego i Ewę Kawalec. Wykonaniem krzyża zajęli się: Wacław Dyba i śp. Jan Dyba wraz z Janem Przyszło. Na lokalizację wybrano miejsce na ziemi Jana i Krystyny Przyszło. Od 1 maja 1994 roku mieszkańcy Przemysławowa mogli wspólnie modlić się i śpiewać pieśni religijne w tym miejscu. Błogosławieństwa nowo wybudowanego krzyża dokonał ówczesny proboszcz śp. ks. kan. Zygmunt Zelczak.  Nabożeństwa przy Krzyżu początkowo prowadziła śp. Rozalia Misiak, a kontynuuje je do dziś Krystyna Przyszło. To dzięki tym wspaniałym kobietom nabożeństwo przebiega niezmiennie od kilkudziesięciu lat,najpierw pieśń: „Zawitaj Ukrzyżowany”, „O Maryjo witam Cię”,  następnie  – Litania Loretańska i dziesiątek Różańca  w określonej intencji.  Kolejne pieśni to: „Zapada Zmrok”,„Wszystkie Nasze dzienne sprawy”, Anioł Pański i Apel Jasnogórski, „Barka”, „Chwalcie Łąki Umajone”.

I tak, w 25 rocznicę, wśród najbliższych sąsiadów drewnianego krzyża, pojawia się idea – wewnętrzna potrzeba, aby nadszarpnięty czasem krzyż, wymienić na nowy, tym razem metalowy, który będzie służył następnym pokoleniom mieszkańców Przemysławowa.Dzięki dobroci serca, ofiarności i hojności mieszkańców wsi powstał nowy, piękny Krzyż. Wykonali go: Wojciech Altman
i Jan Przyszło, a w zbiórkę pieniędzy zaangażowali się mieszkańcy wsi: Norbert Kaczmarek i  Magdalena Frątczak-Zając. Dzięki zaangażowaniu Aleksandry Altman powstały także śpiewniki, które zawierają modlitwy i pieśni na Nabożeństwa Majowe.

W dniu 1 maja 2019r.poświęcenia dokonał ks. wikariusz Adam Grabowski, a 29 maja 2019r. z okazji Dni Krzyżowych o dobre urodzaje w Nabożeństwie uczestniczył ks. proboszcz Sławomir Świerad Pettke.

Edyta i Artur Przyszło

Kamionka to niewielka wioska należąca do naszej parafii Św. Michała Archanioła w Russocicach, oddalona około 3 kilometrów od kościoła
parafialnego. Miejscowość zamieszkuje  dzisiaj 31 rodzin, 
identyfikujących się z miejscową wspólnotą parafialną.

W maju 2018 r. z inicjatywy pani Grażyny Małolepszej narodził się pomysł postawienia nowego krzyża.  Szczególnie cenne w tej inicjatywie było to, że na lokalizację wybrano miejsce poprzedniego krzyża, który stał tam od niepamiętnych czasów.  Do realizacji tego pomysłu zaangażowały się:  J. Domowicz, M. Maciaszek, Śp. B. Łukasiewicz oraz miejscowy sołtys p. J. Zieliński.
Piękny w swoim kształcie, przydrożny Krzyż został wykonany ze stali nierdzewnej  w 2019 r.  Prace przy krzyżu wykonywali bezinteresownie sami mieszkańcy: M. Marciniak, P. B. Sylwestrzak, J. Kokorzycki, P. Marciniak, J. Zieliński.  Ogrodzenie wykonała firma: Kowalstwo artystyczne  Goździk z Warenki. Całość prac ukończono w maju 2019 r.  i wszystkie koszta pokryto z dobrowolnych ofiar mieszkańców.
Uroczystość błogosławieństwa  Krzyża odbyła się w dniu 20 maja 2019 r. po Mszy św. wieczornej. Przy licznym udziale mieszkańców, pomysłodawców i ofiarodawców,  ks. proboszcz: Świerad Sławomir Pettke  przewodniczył obrzędom. Podczas pierwszego nabożeństwa majowego przy nowym krzyżu, modlono się o Boże błogosławieństwo  i opiekę Niepokalanej  dla wszystkich mieszkańców Kamionki, a zmarłym wypraszano dar życia wiecznego.
Jako dziękczynienie Panu Bogu za  dar nowego Krzyża, sprawowana była Msza Św. za w intencji wszystkich mieszkańców Kamionki, podczas sumy parafialnej w  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w dniu 9 czerwca 2019 r.

„Prorocka misja Fatimy – wciąż trwa”

        1 maja 2019r. po Mszy św. wieczornej, na rozpoczęcie miesiąca maryjnego, została pobłogosławiona kapliczka przydrożna z figurą Matki Bożej Fatimskiej w Mikołajewie. Przy licznym udziale mieszkańców, fundatorów i budowniczych pobłogosławił kaplicę ks. proboszcz Świerad Sławomir Pettke. W słowie wprowadzenia ks. proboszcz z entuzjazmem mówił o roli Maryi w Kościele i na podobieństwo o znaczeniu obecności matki w rodzinie. Duszpasterz w imieniu parafii podziękował wszystkim pomysłodawcom, ofiarodawcom i wykonawcom tego pięknego przedsięwzięcia.

        Kapliczka dedykowana Matce Bożej Fatimskiej – pięknie wpisuje się
w przesłanie Ewangelii i duchowość III Tysiąclecia wiary. Jest aktualną  i pilną potrzebą naszych czasów, żywym świadectwem wiary okolicznych mieszkańców oraz wezwaniem do nieustannego odczytywania orędzia fatimskiego.Jak uczył nas papież Benedykt XVI: „Łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła (Fatima , 13.05.2010 r.)
Wierzymy, że przydrożna kapliczka na dobre zżyje się z naszymi mieszkańcami, którzy przechodząc obok niej przystaną i zastanowią się nad prośbami przekazanymi przez Maryję trojgu skromnym dzieciom – fatimskim pastuszkom.
Pomysł zbudowania przydrożnego krzyża zrodził się ponad 20 lat temu. Pragnienie jego realizacji z każdym rokiem stawało się coraz silniejsze. Dzisiaj z wdzięcznością wspominamy osoby, które nie doczekały tej pięknej uroczystości, a miały nie mały wkład w proces naszego wychowania w wierze.  Pod opieką Matki Bożej uczczonej w tym miejscu w Figurze Fatimskiej, w trzy tygodnie zrealizowaliśmy marzenia swoje i naszych rodziców. Z Bożą pomocą, z finansowym wsparciem mieszkańców Mikołajewa, a także zgranym zespołem budowniczych udało się zakończyć prace i przygotować kapliczkę do poświęcenia.
Po modlitwie błogosławieństwa, odśpiewaliśmy litanię, odmówiliśmy tradycyjne modlitwy. Na zakończenie odbyła się biesiada mieszkańców i przybyłych gości.

Napełnieni Duchem Świętym

        Dnia 22 maja 2019 r. młodzież naszej parafii przyjęła z rąk J.E ks. bp. Stanisława Gębickiego sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 150 osób, w tym 30 młodych z parafii Św. Józefa Robotnika w Kunach.  

         Młodzież przygotowywała się pod opieką naszego wikariusza księdza Dawida Brauera oraz pani katechetki Marzanny Kulig. Dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej za formację wiary w domu rodzinnym i przygotowanie uroczystości liturgicznej.  Darem ołtarza młodzieży oraz  ich rodziców,  był ufundowany piękny neogotycki tron pod monstrancję.

         Na zakończenie uroczystości, Ksiądz proboszcz  w imieniu zgromadzonych wyraził  wdzięczność za  posługę  księdzu biskupowi. Korzystając z czasowej bliskości Jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa Ekscelencji, ks. Świerad  złożył życzenia czcigodnemu jubilatowi.  Do życzeń dołączyli się również  nasi parafianie oraz  władze Urzędu Gminy na czele z Panią Wójt Elżbietą Klanowską.

Eucharystia Młodych

W piątek, 15 grudnia o godz. 19.oo, młodzież z naszego (tureckiego) dekanatu spotkała się na Eucharystii w par. św. Michała Archanioła w Russocicach. Mszę świętą koncelebrowaną sprawowali kapłani: ks, Rafał Krauze MIC i ks. Dawid Brauer. Spotkanie ubogacił udział „Ekipy dla Jezusa” z Lichenia.

Święty Mikołaj

W niedzielę, 10 grudnia 2017 r., podczas mszy świętej o godz. 12.oo, uczestnicy liturgii spotkali się ze św. Mikołajem. Sam pomysł spotkania z… Biskupem Miry, którego autorem był ks. wik. Dawid Brauer, miał na celu uświadomienie dzieciom i… dorosłym również, że ten święty Darczyńca był biskupem, a nie śmiesznym przebierańcem czy dziadkiem mrozem w czerwonej czapce z pomponem!

Dzieci prowadziły dialog z Mikołajem, w zamian za co otrzymały drobne prezenty, w postaci batonów. Święty Mikołaju – biskupie, módl się za nami!

 

 

 

 

 

Młodzież u mnichów

W dniach od 24 do 26 listopada 2017 roku ministranci i młodzież z naszej wspólnoty parafialnej wzięli udział w ,,DNIU MNICHA”  w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim.  Hasłem tegorocznych rekolekcji było pytanie o ,,Klucz do szczęścia”. Poprzez te dni staraliśmy się go odkryć poprzez poznawanie życia zakonników w klasztorze.  Uczestniczyliśmy we wszystkich punktach dnia, oprócz wykładów. Nakrywaliśmy do stołu, modliliśmy się, graliśmy w piłkę, oglądaliśmy film oraz… pracowaliśmy. Szczególnym punktem, który na długo wpisze się w naszą pamięć,  było nawiedzenie eremu ojców Kamedułów w Bieniszewie.

Był to czas, który pozwalał nam uczyć się wiele od siebie nawzajem. Serdecznie dziękujemy księżom referentom powołaniowym, klerykom  oraz wszystkim kapłanom, których spotkaliśmy – za wspaniałe przyjęcie.