Figura Matki Bożej Niepokalanej

Stałym elementem polskiego krajobrazu (także innych narodów zakorzenionych w religii chrześcijańskiej), są kapliczki, krzyże przydrożne i figuralne przedstawienia Maryi – Matki Chrystusa oraz świętych Pańskich. Na obszarze każdej miejscowości stawiano po kilka lub kilkanaście krzyży lub kapliczek. Ich liczba miała zaświadczać o religijności mieszkańców. Motywy stawiania krzyży i kapliczek bywały bardzo różne. Stawiano je jako dziękczynne wotum za otrzymane łaski: wyzdrowienie, ocalenie życia, narodziny dziecka, powrót z wojny, łagrów, obozów koncentracyjnych, za uchronienie od ognia, powodzi, epidemii. Kaplice budowano także jako wota błagalne: o urodzaj, ochronę przed wojną, klęskami żywiołowymi. Były też takie, które miały charakter pokuty, przebłagalny i zadośćuczynienia za popełnione grzechy, czy zbrodnie.

W przeszłości kapliczki i krzyże budowano na rozstajach dróg, miedzach i granicach zabudowań, węzłowych punktach miejscowości. W tych miejscach działały uświęcająco na wierzących, a nawet jakby zastępowały kościół w miejscach znacznie oddalonych od świątyni. Od 506 r. (Synod w Agde) były miejscami kultu i nabożeństw poza liturgicznych.

W niedzielę 8 września 2019r. o godz. 16.00 miało miejsce poświęcenie przydrożnej kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej w miejscowości Russocice – Malinie. Uroczystościom błogosławieństwa przewodniczył ks. Proboszcz Świerad Sławomir Pettke. Kapliczka z okazałą figurąNMP Niepokalanej stoi w centralnej części wioski. Ziemia,  na której została postawiona należy do Pana Michała Szustakowskiego. Kapliczka powstała z serc i wspólnej pracy mieszkańców Polichna i Russocic. Każda z rodzin włożyła swój własny wkład:  materialny(finansowy)  i fizycznej pracy.Swoją szczególną cegiełkę w budowę kapliczki włożyły rodziny: Marszał, Borowscy, Trzuskolas, Banasiak, Michalak, Matela, Deruccy.

Grono sąsiadów i przyjaciół modliło się wraz z wykonawcami kapliczki. Jak mówią sami fundatorzy –  mieszkańcy: „Wybraliśmy właśnie tę figurkę Maryi, ponieważ Najświętsza Panienka od chwili swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Stąd wszyscy wierni powinni do Niej się z ufnością uciekać i wzywać jej przemożnego wstawiennictwa”.  Od teraz, wszyscy mieszkańcy mogą spotykać się  na wspólnej modlitwie przy kaplicy Matki Bożej Niepokalanej.
                                                                                         Tekst: Justyna Marszał