O parafii

Parafia położona jest w północnej części powiatu tureckiego, swoim zasięgiem prawie w całości pokrywa się z terenem gminy Władysławów. Administracyjnie należy do diecezji włocławskiej (dekanat turecki).

Parafia liczy około 5200 parafian. Obejmuje swoim obszarem miejscowości: Bolesławów, Chylin, Emerytka, Felicjanów, Głogowa, Ignacew, Kamionka, Leonia, Małoszyna, Mariantów, Międzylesie, Mikołajew, Milinów, Natalia, Polichno, Przemysławów, Russocice, Skarbki, Stefania, Władysławów, Tarnowski Młyn, Wandów, Żdżarki.

Russocice były najpierw wsią szlachecką, później miasteczkiem (w 1870 r. władze rosyjskie pozbawiły go praw miejskich) należącym do rodziny Rusockich. Russocice, które obecnie łączą się z Władysławowem-Osadą, leżą w odległości 10 km na północ od Turku na trasie Turek – Konin. Na terenie miejscowości funkcjonuje kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Parafia została erygowana w XIV wieku (do 1818 r. w arch. gnieźnieńskiej). W 1528 r. została prepozyturą parafialną (z kolegium mansjonarzy), która upadła w poł. XVIII w. Pierwszy kościół parafialny istniał przynamniej w poł. XIV w. Obecny kościół parafialny: p.w. św. Michała Archanioła został wystawiony w końcu XV w., następnie był przebudowywany, gruntownie odnowiony i konsekrowany w 1900 r. Jest to budowla późnogotycka, murowana, orientowana, jednonawowa, kryta dachówką, z wieżą w fasadzie. Prezbiterium węższe i niższe, zamknięte prostą ścianą, przy nim, od północy zakrystia z piętrem nadbudowanym w XVIII w.; od południa nowa zakrystia. Przy nawie z obu stron neogotyckie kaplice dobudowane w XIX Sklepienie kolebkowe z lunetami z w. XVII/XVIII. Łuk tęczowy półkolisty. Chór muzyczny murowany o wybrzuszonej balustradzie. Okna ostrołukowe, szczyt wsch. prezbiterium rozczłonkowany tynkowanymi blendami o łukach półkolistych, w blendach malowidła z XIX w. przedstawiające tajemnice różańcowe. Malaturę odnowiono: w 1936 r. i w 1967 r. Wieża w górnej części barakowa, z 1694 r., z hełmem i latarnią, krytym blachą miedzianą w 1996r. W wielkim ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Różańcowej namalowany przez Ignacego Jasińskiego z Warszawy około 1873 r., ufundowany przez Bartłomieja Maciaszka i Marcina Janiaka z Kun. Obraz ten posiada srebrną pozłacaną sukienkę w stylu barokowym z końca XVIII w. Zasłaniany jest obrazem św. Michała Archanioła, pędzla artysty Aksimowicza z Warszawy. Obraz św. Józefa o charakterze barokowym. W krzyżu srebrnym ołtarzowym relikwie św. Filipa Nereusza. Rzeźba ludowa św. Floriana. Monstrancja barokowa, pacyfikał rokokowy. Organy z 1870 r., wykonał Stanisław Przybyłowicz z Warszawy. Dzwonnica z 1875 r. wg planu Orłowskiego z Warszawy, gruntowna renowacja w 2000 r. W dniu 27 kwietnia 1979 r. na skutek pożaru kościoła przez podpalenie, polichromia została zniszczona. W 1980 r. kościół został gruntownie odmalowany przez artystów malarzy z Poznania: Henryka Domurata i Wojciecha Surdackiego. Dnia 9 listopada 1980 r. bp Jan Zaręba dokonał poświęcenia odnowionej polichromii. Kaplica w Małoszynie, zbudowana w 1981 r. Z macierzystej parafii Russocice została utworzona w 1998 r. nowa parafia św. Józefa Rzemieślnika w Kunach.

W latach 2003 – 2007 całe wnętrze kościoła zostało gruntownie wyremontowane i odnowione. Przywrócono je do do pierwotnego, XIX – to wiecznego stanu. Wymieniony został również dach na kościele oraz częściowo wyremontowano średniowieczny parkan otaczający świątynię.

W roku 2009 zakończono prace przy wzmocnieniu konstrukcji i odnowieniu elewacji wieży. Po 2009 r. ułożono nową posadzkę granitową w całym kościele, zamontowano centralne ogrzewanie, założono granitowy bruk na placu przykościelnym. W 2016 r. dokonano generalnego remontu organów piszczałkowych.