Szkoły z terenu Gminy Władysławów zawierzone Niepokalanemu Sercu Maryi

 

         Dnia 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w kościele pw. św. Michała Archanioła w Russocicach miało miejsce zawierzenie Szkół Gminy Władysławów Niepokalanemu Sercu Maryi.

      Na początku liturgii ks. prał. ppłk Krzysztof Karpiński – proboszcz parafii powitał przybyłych Dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców na czele z Panią Wójt Elżbietą Klanowską i wyraził swoją wdzięczność za otwartość na tak piękną inicjatywę podkreślając, że każdy trud w dobrym celu jest wart wysiłku, zwłaszcza jeśli chodzi o wychowanie młodego pokolenia w tak trudnych czasach.

   W homilii ks. Marcin Węckowski zwrócił uwagę na Maryję jako wychowawczynię pokoleń, nauczycielkę i przewodniczkę. Kaznodzieja mówił, że tam gdzie wzywa się Niepokalane Serce Maryi, tam dokonują się wielkie zmiany. Kończąc poprosił, aby Niepokalane Serce Maryi zakrólowało w szkołach i stało się źródłem łask, które zatopią wszelkie zło.

      Na zakończenie odmówiono litanię do Niepokalanego Serca Maryi. Po czym nastąpił Akt Zawierzenia wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej Gminy, który odczytała Pani Magdalena Wysocka – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie. Złożono kwiaty i ofiarowano tablicę upamiętniającą to piękne wydarzenie.