Duszpasterze

Proboszcz

ks. prał. ppłk Krzysztof  Karpiński 

Wikariusz

ks. Marcin Węckowski