Duszpasterze

Proboszcz

ks. mgr lic. Sławomir Świerad Pettke

Wikariusze

ks. mgr lic. Adam Grabowski

ks. mgr lic. Dawid Brauer