Ogłoszenia

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           22 stycznia 2023
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, któremu towarzyszy hasło: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”. Tak bardzo upragniona przez Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata, dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy.

2. W środę, 25 stycznia obchodzić będziemy święto Nawrócenia Św. Pawła.

3. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Wszystkich parafian, którzy chcieli by przyjąć kapłana, jednak z różnych względów się to nie udało w wyznaczonym wcześniej czasie, prosimy o zgłaszanie się na kolędę uzupełniającą, która odbędzie się w sobotę, 28 stycznia od godz. 9.00.

4. Powracamy do zwykłego porządku Mszy św. w dni powszednie, tj. o godz. 7.00, 17.00, 18.00.

5. W niedzielę, 29 stycznia, o godz. 16.30 zapraszamy Koła Żywego Różańca na modlitwę różańcową.

6. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Mikołajewa i Polichna Malinie za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i złożoną przy tej okazji ofiarę.
O posprzątanie świątyni uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Bolesławowa i Wandowa – w sobotę na godz. 9.00.

7. Zmarli: Zygmunt Włodarczyk. Wieczny odpoczynek…

W tym tygodniu patronują nam:

24. stycznia – św. Franciszek Salezy, biskup i Doktor Kościoła;
26. stycznia – św. Tymoteusz i Tytus, biskupi;
27. stycznia – bł. Jerzy Matulewicz, biskup;
28. stycznia – św. Tomasz z Akwinu, prezbiter, Doktor Kościoła.