Ogłoszenia

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ –  5 IV 2020 –
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

1. Szósta Niedziela Wielkiego Postu, nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Otwiera ona Wielki Tydzień, o którym mówimy Tydzień Święty.  Są to największe i najświętsze dni w ciągu roku, w których rozważamy wydarzenia poprzedzające mękę Pana,    a w czasie Triduum Paschalnego przeżywamy z Chrystusem Jego Paschę.  Jezus Chrystus, który wkracza do Jerozolimy, dziś przechodzi przez naszą obolałą ziemię, nawiedza nasze odizolowane rodziny i serce każdego z nas. Mimo panującego na zewnątrz lęku i strachu przed Covid -19, otwórzmy nasze serca i dajmy się poprowadzić Jezusowi przez ten najświętszy czas łaski.

2. Wielkanoc, stanowiąca centrum roku liturgicznego i obchodzona przez trzy święte dni Triduum Paschalnego nie może zostać przeniesiona na inny termin. Jednak obchody tegorocznych Świąt, będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem przez władze państwowe stanu epidemii i wynikających z niego ograniczeń. Niezależnie od warunków, dla chrześcijanina Wielkanoc jest największym i najważniejszym świętem, do którego należy się właściwie przygotować i głęboko je przeżyć (W kościele może uczestniczyć jedynie 5 osób, nie licząc posługujących. Pozostali wierni łączą się duchowo poprzez bezpośrednie transmisje TV i radiowe, on-line).

Wielki Czwartek celebrowana jest tylko jedna Msza święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie Mszy świętej o godz. 1800, po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Zapraszamy na adorację w ciszy do godziny 2200.

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Od godziny 700 trwamy w modlitwie adoracyjnej rozważając aresztowanie i osądzenie naszego Pana.  W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły tzn.  powstrzymanie się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu się do trzech posiłków, z jednym do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 14. do 60. roku życia. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 1800,  składa się z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii świętej. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja  indywidualna (do 5 osób równocześnie) do godz. 2200.

Wielka Sobota jest dniem adoracyjnego towarzyszenia Jezusowi w Eucharystii,   w Grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani; nadal obowiązuje nas cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. W Wielką Sobotę  wyjątkowo w tym roku, nie ma obrzędu poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. Tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym, kapłańskie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, (w załączniku do biuletynu), albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Nie używa się wody święconej.

W Wielką Sobotę wieczorem ma miejsce Wigilia Paschalna, najważniejsza liturgia całego roku: Święto świąt. Obchód Wigilii Paschalnej rozpoczyna już świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w tym roku o godz. 2000.

Ranna Msza Św. tzw. Rezurekcyjna o godz. 600. W tym roku nie będzie procesji, Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego zostanie przeniesiony na ołtarz, a po odśpiewaniu hymnu Ciebie Boga wysławiamy, zostanie udzielone błogosławieństwo wiernym oraz we drzwiach kościoła dla całej parafii. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego: o godz. 900, 1030, 1200 i 1700.

3. Adoracja Pana Jezusa w Najśw. Sakr. (indywidualna, do 5 os. równocześnie):

                    Wielki Czwartek: po zakończonej liturgii (1900)- do 2200

                    Wielki Piątek: od 700  – 1730 

                    Wielka Sobota od 900  – 1930

4. Sakrament Pokuty: Wielki Poniedziałek – Wielka Środa: od 1600 – 1800.

Wielki Czwartek – od 2000  – 2200 .

Wieki Piątek – od 800 – 1000  i  od 2000 – 2200.

Wielka Sobota – od 900 – 1000 i od 1500 – 1600.

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania. Dla osób z grupy ryzyka zarażenia, sugeruje się praktykę tzw. żalu doskonałego. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (szczegóły       w dodatku do biuletynu).

5. Komunia Św. poza liturgią: tylko w Wielki Czwartek o godz. 2000, 2100 i 2200.

W Wielki Piątek Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

6. W Wielką Sobotę nie ma tzw. święconki – z racji trwającej epidemii.

7. Woda Święcona – nie używamy w kościele wody święconej. Można nabyć wodę świeconą – w sterylnych buteleczkach – dobrowolna ofiara na kościół.

8. Od Wielkiego Piątku rozpoczniemy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. W tym roku odprawiamy ją indywidualnie,  a po Wielkiej Niedzieli po wieczornej Eucharystii.

9. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna do środy włącznie.

10. Uprzejmie prosimy o pomoc w przygotowaniu świątyni na Wielkanoc – mieszkańców ul. Konińskiej, w Wielką Sobotę na godz. 730. Natomiast na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, prosimy mieszkańców ul. Górniczej i Północnej – w sobotę, 18 kwietnia, na godz. 9.00.

11. Wszystkim parafianom i darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie i staropolskie: Bóg zapłaćza pomoc finansową i wsparcie materialne okazane parafii w tym trudnym czasie. Dziękuję za datki składane do skarbon w kościele oraz wpłaty na konto parafialne (nr umieszczony w biuletynie). Dziękuję za ofiary anonimowe na kwiaty do Bożego Grobu.

12. W czasie epidemii, żeby nie narażać Czytelników „Idziemy” i nie zmuszać parafii do wysiłku kolportażu prasy przy braku wiernych w kościołach, redakcja  przeszła tylko na wydanie elektroniczne. Adres do darmowego pobrania tygodnika: www.idziemy.pl