Przez wiele lat mieszkańcy Przemysławowa udawali się do pobliskiego Międzylesia na Nabożeństwa Majowe. Na jednym z takich sąsiedzkich spotkań zrodził się pomysł, aby i Przemysławów miał „swój” Krzyż. Szybko ta myśl, została zamieniona w czyn.  Przystąpiono do prac związanych z budową. Pierwszy Krzyż był drewniany, a budulcem było drzewo akacjowe przekazane przez Jana Dębowskiego i Ewę Kawalec. Wykonaniem krzyża zajęli się: Wacław Dyba i śp. Jan Dyba wraz z Janem Przyszło. Na lokalizację wybrano miejsce na ziemi Jana i Krystyny Przyszło. Od 1 maja 1994 roku mieszkańcy Przemysławowa mogli wspólnie modlić się i śpiewać pieśni religijne w tym miejscu. Błogosławieństwa nowo wybudowanego krzyża dokonał ówczesny proboszcz śp. ks. kan. Zygmunt Zelczak.  Nabożeństwa przy Krzyżu początkowo prowadziła śp. Rozalia Misiak, a kontynuuje je do dziś Krystyna Przyszło. To dzięki tym wspaniałym kobietom nabożeństwo przebiega niezmiennie od kilkudziesięciu lat,najpierw pieśń: „Zawitaj Ukrzyżowany”, „O Maryjo witam Cię”,  następnie  – Litania Loretańska i dziesiątek Różańca  w określonej intencji.  Kolejne pieśni to: „Zapada Zmrok”,„Wszystkie Nasze dzienne sprawy”, Anioł Pański i Apel Jasnogórski, „Barka”, „Chwalcie Łąki Umajone”.

I tak, w 25 rocznicę, wśród najbliższych sąsiadów drewnianego krzyża, pojawia się idea – wewnętrzna potrzeba, aby nadszarpnięty czasem krzyż, wymienić na nowy, tym razem metalowy, który będzie służył następnym pokoleniom mieszkańców Przemysławowa.Dzięki dobroci serca, ofiarności i hojności mieszkańców wsi powstał nowy, piękny Krzyż. Wykonali go: Wojciech Altman
i Jan Przyszło, a w zbiórkę pieniędzy zaangażowali się mieszkańcy wsi: Norbert Kaczmarek i  Magdalena Frątczak-Zając. Dzięki zaangażowaniu Aleksandry Altman powstały także śpiewniki, które zawierają modlitwy i pieśni na Nabożeństwa Majowe.

W dniu 1 maja 2019r.poświęcenia dokonał ks. wikariusz Adam Grabowski, a 29 maja 2019r. z okazji Dni Krzyżowych o dobre urodzaje w Nabożeństwie uczestniczył ks. proboszcz Sławomir Świerad Pettke.

Edyta i Artur Przyszło