Eucharystia młodych

Od kilkunastu już lat młodzi ludzie dekanatu tureckiego doświadczają tej obecności gromadząc się na comiesięcznych Eucharystiach Młodych, odbywających się w poszczególnych parafiach dekanatu. Tradycją stało się Wigilijne spotkanie Eucharystyczne przypadające w grudniu w naszej parafii.
W naszym parafialnym wieczerniku w dniu 20 grudnia o godz. 19:00 zgromadzili się i pobożnie uczestniczyli wszyscy chętni wierni, a w szczególności młodzież z naszej parafii i z parafii dekanatu. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Łukasz Skołud MSF, który przybył do naszej wspólnoty parafialnej wraz z alumnami z Wyższego Seminarium Duchownego z Kazimierza Biskupiego. Szczególną obecność należy podkreślić dla kleryka pochodzącego z Madagaskaru.
Głównym organizatorem tego wydarzenia był ksiądz Dawid Brauer, nasz wikariusz, któremu dziękujemy za przygotowanie Eucharystii, która zapewne wpisze się w pamięć wszystkich młodych parafian.
Po Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkali się wokół wigilijnego stołu w Domu Parafialnym, dzieląc się opłatkiem, śpiewając wspólnie kolędy, częstując się potrawami wigilijnymi.

Tańczyć ze świętymi

Już po raz trzeci, dzieci, młodzież oraz ich rodzice uczestniczyli
w „Balu Wszystkich świętych”, zorganizowanych przez duszpasterzy parafii p.w. św. Michała Archanioła w Russocicach. Wieczorem 31 października br. w przestronnej Sali parafialnej w rytm muzyki i przy wspólnym tańcu bawiło się blisko dwustu najmłodszych parafian przebranych w stroje, przypominające wybranych przez siebie świętych patronów. Najmłodszym pociechom towarzyszyli w zabawie rodzice, nauczyciele i przebrani w podstarzałe anioły katecheci. Nie dziwi fakt obecności na balu nadmiernej reprezentacji młodziutkich świętych aniołów,  gdyż opiekę duchową nad całą parafią,  sprawuje uzbrojony Św. Michał Archanioł, Książe wszystkich zastępów anielskich. W tanecznych pląsach mogliśmy zauważyć całą litanię świętych: Matkę Bożą  z Dzieciątkiem Jezus, św. Józefa, św. Faustynę, św. Franciszka z Asyżu, św. Jana Pawła II, św. Antoniego z Padwy, św. Matkę Teresę z Kalkuty, św. Mikołaja, św. Dorotę z trzema różami. Nie trudno było zauważyć kilku świętych koronowanych władców
z naszym królewiczem Kazimierzem oraz tymi przybyłymi do Nowonarodzonego Jezusa z odległego wschodu: Kacprem, Melchiorem i Baltazarem.  Uroczysty wieczór rozpoczął się od wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Po nim zabawa przeplatana konkursami, tańcami w rytm znanych utworów: Arki Noego, Siewców Lednicy oraz innych wykonawców muzyki popularnej
i ewangelizacyjnej. W Russocicach, z racji koneksji rodzinnych, nie mogło zabraknąć wykonania przez rozanielone dzieci – przeboju gwiazdy disco polo – Zenka Martyniuka: „Przez twe oczy zielone”. Główny organizator Balu – ks. Dawid Brauer zadbał o właściwą dekorację sali, a dla najmłodszych przygotował napoje i słodkie niespodzianki. Organizatorzy wyróżniali dzieci ciekawie ucharakteryzowane na konkretnego świętego. Dzieci, które dodatkowo znały niektóre fakty z życia swojego patrona – otrzymywały  drobne upominki.  Za atmosferę Królestwa niebieskiego i dobre relacje między świętymi  – odpowiada zawsze Duch święty. W tę zaszczytną rolę wcielił się prawdziwy „spiritus movens” przedsięwzięcia – pan Michał Piekarski z Konina. W naszym balu było coś niebiańskiego i wzniosłego. Oddawaliśmy chwałę Bogu, wspólnie się bawiąc: dzieci młodsze ze starszymi, dzieci razem
z rodzicami w towarzystwie dorastającej młodzieży. Bliska
i serdeczna wspólnota ze świętymi, to w tych dniach najlepsze antidotum  dla płytkiej, zblazowanej i komercyjnej propagandy neopogańskiego: Halloween. Św. Augustyn miał powiedzieć, że kto śpiewa dwa razy się modli. Ale mówił też: „ naucz się tańczyć, bo Aniołowie w niebie nie będą wiedzieli, co z tobą robić”.

Ks. Świerad Sławomir Pettke
Russocice, 2.11.2019 r.
foto: Dorota Szczepaniak – Kwietniewska

,,Wstańcie, chodźmy”

Tegoroczne obchody XIX Dnia Papieskiego zainaugurowaliśmy w parafii  św. Michała Archanioła w Russocicach  z tygodniowym wyprzedzeniem. Z racji  kalendarza wyborczego, już w sobotę 5 października 2019 r. zgromadziliśmy się w świątyni parafialnej na uroczystej Eucharystii. Wśród licznie przybyłych wiernych, znaleźli się współorganizatorzy corocznych uroczystości – radni Gminy Władysławów, z panią Wójt Elżbietą Klanowską. Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Świerad Sławomir Pettke. W okolicznościowej homilii ukazał świętość Jana Pawła II, jako heroiczne wypełnienie woli Bożej w trudnym okresie dziejów Kościoła i świata. Kaznodzieja nawiązał do pięciu miłości Św. Jana Pawła, które charakteryzowały i opisywały ten długi i przełomowy pontyfikat. Pierwsza wymieniona miłość: do ludzi młodych. Już początek pontyfikatu ukazał, ze młodzież będzie oczkiem w głowie papieża z „dalekiego Kraju”. Ludzie młodzi – to według niego: „ przyszłość świata i nadzieja Kościoła”.
Autentyczność, bezkompromisowość i „stawianie wymagań, nawet gdyby inni nie wymagali” to klucz otwierający serca młodych całego świata, zgromadzonych na stadionach, Światowych Dniach Młodzieży”.
Druga miłość św. Jana Pawła II – to człowiek, jego wrodzona i niezbywalna godność. Papież „godności osoby ludzkiej”, zabiegający o chorych, cierpiących, nienarodzonych, osoby starsze. Pontyfikat, który stał się wykładem nt. geniuszu kobiecości, macierzyństwa ciała i ducha. Trzecia miłość Ojca św. to Najświętsza Eucharystia. Jego przygotowanie i sposób przezywania Mszy św. Papież Eucharystii, zapamiętany na klęczniku i cała geografia jego modlitwy – zapisana na karteczkach pozostawianych na klęczniku. Czwarta miłość – to Maryja. Totus Tuus – jako znak rozpoznawczy Karola Wojtyły i jego sposób miłowania Boga. W polskiej szkole Maryi, dojrzewał do wypełnienia prośby Pani Fatimskiej, aby poświęcić świat i Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Wreszcie – ostatnia wypowiedziana miłość Jana Pawła – to tajemnica Bożego Miłosierdzia. Brutalność czasów okupacji niemieckiej i stopniowe, namacalne odkrywanie przesłania św. Siostry Faustyny stało się zadaniem całego Jego życia. Takiego Boga, bogatego w Miłosierdzie ukazał Kościołowi na początku III tysiąclecia wiary – mówił kaznodzieja.

Po Mszy Świętej przeszliśmy do  Domu parafialnego im. ks. Grzegorza Domańskiego (proboszcza tutejszej parafii w latach: 1935-1941).  Na uczestników,  czekały najmłodsze dzieci wraz z rodzicami i prawdziwa uczta artystyczna, a następnie dla wszystkich – kulinarna niespodzianka. Tutaj honory domu pełniła pani wójt, która w imieniu organizatorów przywitała wszystkich zebranych parafian i gości.  Uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego przygotowali piękne przedstawienie, ukazujące niezwyczajność życia i pasterzowania św. Jana Pawła. Za pomocą słowa, piosenki i tańca oraz strojów przypominających różne części świata, dzieci doskonale oddały szerokie i otwarte serce Papieża Pielgrzyma i jak powiedziały: „Proboszcza całego świata”-.  Z kolei umiłowanie gór i ziemi wadowickiej przypomniał ponad godzinny koncert kapeli góralskiej „Jontki”. Wspólne śpiewy i degustacja papieskich kremówek zakończyła pierwszy dzień świętowania Dnia Papieskiego. W niedzielę 13 października br. młodzież ze szkolnej wspólnoty „Caritas” prowadziła przed kościołem kwestę na rzecz stypendystów „Dzieła Trzeciego Tysiąclecia”. Wraz z całym Kościołem  w Polsce budujemy konsekwentnie z tych małych cegiełek „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II.

                                                                    Arkadiusz Zając

Tornister Misyjny

W poniedziałkowy poranek 7 października br., grupa naszych wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem księdzem Dawidem Brauerem zawiozła do Caritas Diecezji Włocławskiej przybory szkolne (zeszyty, kredki, itd.) w ramach akcji „Tornister misyjny” oraz warzywa do jadłodajni Caritas we Włocławku.

Dziękujemy wszystkim naszym parafianom za liczną ofiarność i włączenie się w akcję pomocy najuboższym dzieciom z Afryki.

Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie  księdzu dyrektorowi Janusowi Bartczakowi wraz z współpracownikami.

Figura Matki Bożej Niepokalanej

Stałym elementem polskiego krajobrazu (także innych narodów zakorzenionych w religii chrześcijańskiej), są kapliczki, krzyże przydrożne i figuralne przedstawienia Maryi – Matki Chrystusa oraz świętych Pańskich. Na obszarze każdej miejscowości stawiano po kilka lub kilkanaście krzyży lub kapliczek. Ich liczba miała zaświadczać o religijności mieszkańców. Motywy stawiania krzyży i kapliczek bywały bardzo różne. Stawiano je jako dziękczynne wotum za otrzymane łaski: wyzdrowienie, ocalenie życia, narodziny dziecka, powrót z wojny, łagrów, obozów koncentracyjnych, za uchronienie od ognia, powodzi, epidemii. Kaplice budowano także jako wota błagalne: o urodzaj, ochronę przed wojną, klęskami żywiołowymi. Były też takie, które miały charakter pokuty, przebłagalny i zadośćuczynienia za popełnione grzechy, czy zbrodnie.

W przeszłości kapliczki i krzyże budowano na rozstajach dróg, miedzach i granicach zabudowań, węzłowych punktach miejscowości. W tych miejscach działały uświęcająco na wierzących, a nawet jakby zastępowały kościół w miejscach znacznie oddalonych od świątyni. Od 506 r. (Synod w Agde) były miejscami kultu i nabożeństw poza liturgicznych.

W niedzielę 8 września 2019r. o godz. 16.00 miało miejsce poświęcenie przydrożnej kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej w miejscowości Russocice – Malinie. Uroczystościom błogosławieństwa przewodniczył ks. Proboszcz Świerad Sławomir Pettke. Kapliczka z okazałą figurąNMP Niepokalanej stoi w centralnej części wioski. Ziemia,  na której została postawiona należy do Pana Michała Szustakowskiego. Kapliczka powstała z serc i wspólnej pracy mieszkańców Polichna i Russocic. Każda z rodzin włożyła swój własny wkład:  materialny(finansowy)  i fizycznej pracy.Swoją szczególną cegiełkę w budowę kapliczki włożyły rodziny: Marszał, Borowscy, Trzuskolas, Banasiak, Michalak, Matela, Deruccy.

Grono sąsiadów i przyjaciół modliło się wraz z wykonawcami kapliczki. Jak mówią sami fundatorzy –  mieszkańcy: „Wybraliśmy właśnie tę figurkę Maryi, ponieważ Najświętsza Panienka od chwili swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Stąd wszyscy wierni powinni do Niej się z ufnością uciekać i wzywać jej przemożnego wstawiennictwa”.  Od teraz, wszyscy mieszkańcy mogą spotykać się  na wspólnej modlitwie przy kaplicy Matki Bożej Niepokalanej.
                                                                                         Tekst: Justyna Marszał

Przez wiele lat mieszkańcy Przemysławowa udawali się do pobliskiego Międzylesia na Nabożeństwa Majowe. Na jednym z takich sąsiedzkich spotkań zrodził się pomysł, aby i Przemysławów miał „swój” Krzyż. Szybko ta myśl, została zamieniona w czyn.  Przystąpiono do prac związanych z budową. Pierwszy Krzyż był drewniany, a budulcem było drzewo akacjowe przekazane przez Jana Dębowskiego i Ewę Kawalec. Wykonaniem krzyża zajęli się: Wacław Dyba i śp. Jan Dyba wraz z Janem Przyszło. Na lokalizację wybrano miejsce na ziemi Jana i Krystyny Przyszło. Od 1 maja 1994 roku mieszkańcy Przemysławowa mogli wspólnie modlić się i śpiewać pieśni religijne w tym miejscu. Błogosławieństwa nowo wybudowanego krzyża dokonał ówczesny proboszcz śp. ks. kan. Zygmunt Zelczak.  Nabożeństwa przy Krzyżu początkowo prowadziła śp. Rozalia Misiak, a kontynuuje je do dziś Krystyna Przyszło. To dzięki tym wspaniałym kobietom nabożeństwo przebiega niezmiennie od kilkudziesięciu lat,najpierw pieśń: „Zawitaj Ukrzyżowany”, „O Maryjo witam Cię”,  następnie  – Litania Loretańska i dziesiątek Różańca  w określonej intencji.  Kolejne pieśni to: „Zapada Zmrok”,„Wszystkie Nasze dzienne sprawy”, Anioł Pański i Apel Jasnogórski, „Barka”, „Chwalcie Łąki Umajone”.

I tak, w 25 rocznicę, wśród najbliższych sąsiadów drewnianego krzyża, pojawia się idea – wewnętrzna potrzeba, aby nadszarpnięty czasem krzyż, wymienić na nowy, tym razem metalowy, który będzie służył następnym pokoleniom mieszkańców Przemysławowa.Dzięki dobroci serca, ofiarności i hojności mieszkańców wsi powstał nowy, piękny Krzyż. Wykonali go: Wojciech Altman
i Jan Przyszło, a w zbiórkę pieniędzy zaangażowali się mieszkańcy wsi: Norbert Kaczmarek i  Magdalena Frątczak-Zając. Dzięki zaangażowaniu Aleksandry Altman powstały także śpiewniki, które zawierają modlitwy i pieśni na Nabożeństwa Majowe.

W dniu 1 maja 2019r.poświęcenia dokonał ks. wikariusz Adam Grabowski, a 29 maja 2019r. z okazji Dni Krzyżowych o dobre urodzaje w Nabożeństwie uczestniczył ks. proboszcz Sławomir Świerad Pettke.

Edyta i Artur Przyszło

Kamionka to niewielka wioska należąca do naszej parafii Św. Michała Archanioła w Russocicach, oddalona około 3 kilometrów od kościoła
parafialnego. Miejscowość zamieszkuje  dzisiaj 31 rodzin, 
identyfikujących się z miejscową wspólnotą parafialną.

W maju 2018 r. z inicjatywy pani Grażyny Małolepszej narodził się pomysł postawienia nowego krzyża.  Szczególnie cenne w tej inicjatywie było to, że na lokalizację wybrano miejsce poprzedniego krzyża, który stał tam od niepamiętnych czasów.  Do realizacji tego pomysłu zaangażowały się:  J. Domowicz, M. Maciaszek, Śp. B. Łukasiewicz oraz miejscowy sołtys p. J. Zieliński.
Piękny w swoim kształcie, przydrożny Krzyż został wykonany ze stali nierdzewnej  w 2019 r.  Prace przy krzyżu wykonywali bezinteresownie sami mieszkańcy: M. Marciniak, P. B. Sylwestrzak, J. Kokorzycki, P. Marciniak, J. Zieliński.  Ogrodzenie wykonała firma: Kowalstwo artystyczne  Goździk z Warenki. Całość prac ukończono w maju 2019 r.  i wszystkie koszta pokryto z dobrowolnych ofiar mieszkańców.
Uroczystość błogosławieństwa  Krzyża odbyła się w dniu 20 maja 2019 r. po Mszy św. wieczornej. Przy licznym udziale mieszkańców, pomysłodawców i ofiarodawców,  ks. proboszcz: Świerad Sławomir Pettke  przewodniczył obrzędom. Podczas pierwszego nabożeństwa majowego przy nowym krzyżu, modlono się o Boże błogosławieństwo  i opiekę Niepokalanej  dla wszystkich mieszkańców Kamionki, a zmarłym wypraszano dar życia wiecznego.
Jako dziękczynienie Panu Bogu za  dar nowego Krzyża, sprawowana była Msza Św. za w intencji wszystkich mieszkańców Kamionki, podczas sumy parafialnej w  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w dniu 9 czerwca 2019 r.

„Prorocka misja Fatimy – wciąż trwa”

        1 maja 2019r. po Mszy św. wieczornej, na rozpoczęcie miesiąca maryjnego, została pobłogosławiona kapliczka przydrożna z figurą Matki Bożej Fatimskiej w Mikołajewie. Przy licznym udziale mieszkańców, fundatorów i budowniczych pobłogosławił kaplicę ks. proboszcz Świerad Sławomir Pettke. W słowie wprowadzenia ks. proboszcz z entuzjazmem mówił o roli Maryi w Kościele i na podobieństwo o znaczeniu obecności matki w rodzinie. Duszpasterz w imieniu parafii podziękował wszystkim pomysłodawcom, ofiarodawcom i wykonawcom tego pięknego przedsięwzięcia.

        Kapliczka dedykowana Matce Bożej Fatimskiej – pięknie wpisuje się
w przesłanie Ewangelii i duchowość III Tysiąclecia wiary. Jest aktualną  i pilną potrzebą naszych czasów, żywym świadectwem wiary okolicznych mieszkańców oraz wezwaniem do nieustannego odczytywania orędzia fatimskiego.Jak uczył nas papież Benedykt XVI: „Łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła (Fatima , 13.05.2010 r.)
Wierzymy, że przydrożna kapliczka na dobre zżyje się z naszymi mieszkańcami, którzy przechodząc obok niej przystaną i zastanowią się nad prośbami przekazanymi przez Maryję trojgu skromnym dzieciom – fatimskim pastuszkom.
Pomysł zbudowania przydrożnego krzyża zrodził się ponad 20 lat temu. Pragnienie jego realizacji z każdym rokiem stawało się coraz silniejsze. Dzisiaj z wdzięcznością wspominamy osoby, które nie doczekały tej pięknej uroczystości, a miały nie mały wkład w proces naszego wychowania w wierze.  Pod opieką Matki Bożej uczczonej w tym miejscu w Figurze Fatimskiej, w trzy tygodnie zrealizowaliśmy marzenia swoje i naszych rodziców. Z Bożą pomocą, z finansowym wsparciem mieszkańców Mikołajewa, a także zgranym zespołem budowniczych udało się zakończyć prace i przygotować kapliczkę do poświęcenia.
Po modlitwie błogosławieństwa, odśpiewaliśmy litanię, odmówiliśmy tradycyjne modlitwy. Na zakończenie odbyła się biesiada mieszkańców i przybyłych gości.

Napełnieni Duchem Świętym

        Dnia 22 maja 2019 r. młodzież naszej parafii przyjęła z rąk J.E ks. bp. Stanisława Gębickiego sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 150 osób, w tym 30 młodych z parafii Św. Józefa Robotnika w Kunach.  

         Młodzież przygotowywała się pod opieką naszego wikariusza księdza Dawida Brauera oraz pani katechetki Marzanny Kulig. Dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej za formację wiary w domu rodzinnym i przygotowanie uroczystości liturgicznej.  Darem ołtarza młodzieży oraz  ich rodziców,  był ufundowany piękny neogotycki tron pod monstrancję.

         Na zakończenie uroczystości, Ksiądz proboszcz  w imieniu zgromadzonych wyraził  wdzięczność za  posługę  księdzu biskupowi. Korzystając z czasowej bliskości Jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa Ekscelencji, ks. Świerad  złożył życzenia czcigodnemu jubilatowi.  Do życzeń dołączyli się również  nasi parafianie oraz  władze Urzędu Gminy na czele z Panią Wójt Elżbietą Klanowską.