Nowy Krzyż w Natalii

W niedzielę 17 maja 2020 r. w miejscowości Natalia, na terenie naszej parafii, z inicjatywy mieszkańców, a przede wszystkim olbrzymiego zaangażowania p. Krystyny Walczak, doszło do pobłogosławienia nowo wzniesionego krzyża przydrożnego. Natalia to niewielka wioska należąca terytorialnie do parafii, oddalona około 4 km od Kościoła parafialnego. Miejsce lokalizacji postawienia nowego, metalowego Krzyża  nie jest przypadkowe. Ustawiono go dokładnie w miejscu, w którym w latach 70 tych ubiegłego wieku, rodzice p. Krystyny: Honorata i Florian Kanieccy ufundowali duży, akacjowy krzyż na działce prywatnej, będącej ich własnością. Może warto w tym miejscu dodać, że w tamtych, słusznie minionych czasach, był to akt niezwykłej odwagi i męstwa w wierze oraz świadectwo przywiązania rodziny do Kościoła. Nowo przygotowany krzyż przydrożny, jest pięknie usytuowany na delikatnym łuku drogi, nieco oddalony od osi jezdni, co ma duże znaczenie praktyczne, zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Jest wykonany z trwałego metalu, zaopatrzony w dużą pasyjkę, a całość jest ogrodzona eleganckim, ażurowym ogrodzeniem. Przy krzyżu zamontowano ławki, co usprawnia osobom starszym spotykanie się na wspólnej modlitwie.

Uroczystość poświęcenia Krzyża rozpoczęła się od wspólnej pieśni majowej ku czci Najświętszej Maryi Panny „Chwalcie łąki umajone”. Następnie ks. proboszcz Świerad pobłogosławił i poświęcił nowo powstały Krzyż. Po modlitwie błogosławieństwa wierni zostali zaproszeni do Odnowienia Przyrzeczeń Krzyżowi Świętemu: Z podziałem na mężczyzn i kobiety, wypowiadaliśmy po każdym uroczystym zobowiązaniu nasze: Przyrzekamy (mężczyźni) i Ślubujemy (niewiasty).

 „Panie Jezu Chryste, Boże Ukrzyżowany.
Od tysiąca lat panujesz z krzyża nad polskim narodem.
Od tysiąca lat krzyżem nas błogosławisz, przez krzyż nas zbawiasz.
Pełni wdzięczności za Twoje łaski: przyrzekamy i ślubujemy”.

Po odnowieniu Przyrzeczeń krzyżowi, w godzinie Miłosierdzia (g. 15.00) pomodliliśmy się wspólnie Koronką do Bożego Miłosierdzia, zawierzając intencje dziękczynne, błagalne naszych rodzin oraz najpilniejsze i bolące sprawy naszej Ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości słowo uznania wobec inicjatorów i pomysłodawców tego przedsięwzięcia, skierował ksiądz proboszcz. Mówił m.in., „że w dzisiejszych nie łatwych czasach dla Polski, gdzie zmagamy się z epidemią koronawirusa, jak i dla Kościoła – my potrafimy zadbać o najważniejszy symbol naszej wiary –  jakim jest Krzyż Chrystusowy. W każdym pokoleniu potrafimy uroczyście zamanifestować, że Jezus Chrystus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem, a krzyż jest właściwym drogowskazem naszego życia. Ks. Świerad nawiązał do myśli, że krzyż czy kapliczka usytuowane na skrzyżowaniu dróg, w miejscach węzłowych, stają się dla wszystkich znakiem rozpoznawczym, bo to przy nich nie raz się zatrzymujemy, zwalniamy, pytamy o drogę itp.”  Słowo wdzięczności skierowała do wszystkich przybyłych gości, ofiarodawców i wykonawców – pani Krystyna Walczak. Następnie organizatorzy (także p. sołtys Barbara Marciniak) zaprosili wszystkich zebranych na słodki  poczęstunek, z zachowaniem ograniczeń sanitarnych. 

Arkadiusz Zając