Prorocka Misja Fatimy wciąż trwa

W środę 13 maja 2020 r. gościliśmy w naszej parafii J. E. Ks. Biskupa Wisława A. Meringa. Jak wspomniał sam gość, była to pierwsza wizyta pasterska i pierwsze spotkanie z wiernymi po ogłoszeniu pandemii, a w związku z tym wprowadzonych rygorach sanitarnych. Główną intencją i motywem przewodnim zaproszenia biskupa Ordynariusza, była przypadająca 103 rocznica objawień fatimskich i chęć wspólnego świętowania z pasterzem diecezji nabożeństwa majowego w jednej z wybranych parafii. W tej konkretnej sytuacji, narzucone nam ograniczenia sanitarne i inne uciążliwości czasu pandemii, szczęśliwie spotkały się z od dawna wyrażanym pragnieniem ks. Biskupa, aby wreszcie spotkać się jako kościół modlący się „na żywo”.  Paradoksalnie, trudności i ograniczenia, pomogły „przebić się” ks. proboszczowi  z zaproszeniem do znalezienia wolnego terminu w nabrzmiałym i po brzegi wypełnionym kalendarzu Biskupa Diecezjalnego.

Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa majowego, celebrowanego w świątyni parafialnej. Ks. Biskup na zakończenie śpiewu litanii Loretańskiej, pieśni maryjnych oraz suplikacji, udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Następnie rozpoczęła się liturgia Mszy świętej, w której współkoncelebrowali z biskupem nasi kapłani (ks. Świerad i ks. Dawid) oraz ks. Mateusz Szurgot, kapelan biskupa (odprawiający Mszę gregoriańską za naszego parafianina). W słowie pozdrowienia, ks. proboszcz witając ks. Biskupa, wprowadził uczestników,w liturgiczny kontekst duchowego wydarzenia. Powiedział m.in. „Że wydarzenia, do których doszło ponad 100 lat temu w Fatimie, stały się najbardziej doniosłymi objawieniami nie tylko w XXw., ale w całej historii Kościoła. Orędzie Matki Bożej przekazane świętym dzieciom – pastuszkom, według zgodnej opinii św. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI wywarły wpływ na losy świata, a nawet zmieniły bieg historii”.

Wszyscy zapamiętamy homilię ks. Biskupa, w której kaznodzieja odniósł się do trzech wymiarów czasowych tego fenomenu – jakim jest Fatima, również dla osób niewierzących. Pierwszy – to dzień objawień 13.05.1917 r. dokładnie pół roku przed wybuchem rewolucji bolszewickiej, niosącej pożogę, śmierć, głód i prześladowanie. Matka Boża jak zawsze – jako ostatni argument Miłosierdzia Boga, przychodzi z ratunkiem i wezwaniem do nawrócenia.

Drugi, wielce znaczący moment, to 13.05.1981 r.  i zamach na św. Jana Pawła II, a w jego następstwie – upublicznienie za jego pontyfikatu tzw. III tajemnicy Fatimskiej. I wreszcie trzeci czas: tu i teraz! To czas zbawienia, który przeżywamy dzisiaj, w trudnej sytuacji kościoła. Słowa ks. Biskupa tchnęły nadzieją i wezwaniem do nieustannego odczytywania obecnych „znaków czasu”, dawanych nam przez Boga.

Na zakończenie Mszy św. ze słowem wdzięczności i podziękowaniem zwróciła się do ks. Biskupa – pani wójt ElzbietaKlanowska. W imieniu mieszkańców gminy, a także upoważniona przez Radę parafialną złożyła najlepsze życzenia na trudny czas posługi duszpasterskiej w naszej diecezji. Uroczystość, choć przeżywana w reżimie około 30 osób, przyniosła wszystkim uczestnikom wiele radości, ze względu na wyjątkowość  i serdeczność przewodniczącego liturgii, ale także kameralność wydarzenia. 

Ks. Świerad Sławomir Pettke