Błogosławieństwo  Krzyża  w  Mariantowie

„Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo!”

Dnia 14 czerwca 2020 r. w miejscowości Mariantów odbyła się uroczystość pobłogosławienia nowego krzyża przydrożnego. Krzyża niezwykłego – wykonanego wspólnymi siłami przez mieszkańców wsi Mariantów i Emerytka, stylistyką nawiązujący do tradycyjnych obiektów sakralnych naszego regionu. Liturgiczny obrzęd poprowadził ksiądz Sławomir Świerad Pettke, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Russocicach oraz ksiądz prałat Andrzej Michałowski – senior i mieszkaniec Mariantowa.

Krzyże przydrożne, znacznie wyższe od dachów domów górowały w krajobrazie dawnej wsi. Wznoszenie ich miało przynieść pomyślność fundatorom, miały czuwać w miejscach tragicznej śmierci i walk, miały chronić przed złymi mocami, strzec lasów, potoków  i domostw. Sytuowano je przy rozdrożach i przy każdej drodze prowadzącej do miejscowości. Wznoszenie zgodnych z historią i tradycją obiektów sakralnych nie tylko kontynuuje zwyczaje naszych przodków, ale również sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego.

Nowo powstały krzyż w Mariantowie wzniesiono w miejscu dawnego, zniszczonego upływem czasu. Lokalizacja dawnego krzyża nie była i nie jest przypadkowa – jest usytuowany na wzgórzu, na rozstaju dróg, przy głównej drodze prowadzącej z Władysławowa do Turku. Jest to miejsce często przemierzane przez mieszkańców  w drodze pracy, do szkoły, urzędu, czy własnych domów. Stary, zdemontowany krzyż został przewieziony i wmurowany w fundamenty nowo budowanej świątyni  parafialnej w Bełchatowie.

Odnowiony i pobłogosławiony krzyż ma na nowo uczynić to miejsce, „miejscem świętym”, jakby na nowo poświęconym Panu Bogu. Ks. proboszcz kierując swoje słowa do licznie zgromadzonych mieszkańców powiedział: „Niech ten krzyż będzie symbolem naszej wiary wyznawanej w sposób świadomy. Niech będzie znakiem przywiązania do Jezusa. To najdroższa relikwia naszego Zbawiciela. Od tego Krzyża zaczął się nowy czas w dziejach ludzkości – czas łaski i czas zbawienia”.

Wraz z krzyżem została pobłogosławiona piękna figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, aby chroniła i wspierała nas w modlitwie. To uświęcone modlitwą poprzednich pokoleń – wyjątkowe miejsce spotkań, otrzyma nowe i współczesne oblicze, pięknie przygotowane przez połączone siły seniorów i młodych rodzin, obecnie zamieszkujących Mariantów i Emerytkę. Stojąc pod krzyżem, stajemy przy Maryi by naśladując jej pełną pokory i miłości postawę wiary, błagać Zwyciężającego na krzyżu Pana o łaskę pełnienia Jego woli. Lekcja krzyża wprowadza także nowy porządek w relacjach z ludźmi, ucząc nas trudnej sztuki przebaczania i czynienia dobra innym.

Na zakończenie uroczystości, swoje słowa do mieszkańców skierował ks. proboszcz dziękując mieszkańcom za ich zaangażowanie i wsparcie finansowe. Słowa podziękowań do mieszkańców wyraził również ks. prałat Andrzej Michałowski – dobry duch i pomysłodawca odnowienia krzyża. Ks. Andrzej wspomniał, że jego marzeniem było odnowienie naszego symbolu wiary, którego widok od lat mu towarzyszył, gdy wracał z Francji w rodzinne strony. Z ogromnym wzruszeniem dziękował rodzinom, które najbardziej przyczyniły się do odbudowy krzyża –„znaku naszej tożsamości i wiary”. Podziękowania ksiądz prałat zakończył słowami klasyka: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem; Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.

Uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy słodkościach i ogromnej radości mieszkańców.  Fenomenem parafii Św. Michała Archanioła w Russocicach jest niezwykła troska wiernych o przydrożne krzyże i kapliczki.  Warto dodać, że na terenie parafii znajduje się ok. 45 kapliczek i krzyży przydrożnych. Są namacalnym zapisem historii parafii i zamieszkujących ją wiernych na przestrzeni ostatnich stuleci. Dedykowane są Jezusowi Chrystusowi, Matce Bożej oraz świętym czczonym w danym kontekście czasu i miejsca: np. Św. Jan Nepomucen, Św. Florian, Św. Jan Paweł II.  Tylko w ostatnim roku, nasi duszpasterze pobłogosławili 4 nowe krzyże przydrożne:  w Przemysławowie, Kamionce, Natalii i Mariantowie. Pobłogosławione zostały także 2 kapliczki dedykowane Matce Bożej: w Russocicach – Malinie oraz w Mikołajewie. Należy zaznaczyć, że wszystkie nasze krzyże i kapliczki powstają z inspiracji i dzięki zgodnej, ofiarnej organizacji mieszkańców tych miejscowości. 

Szanujmy świętości, również wtedy, gdy być może minął czas ich doczesnej świetności. Starożytni chrześcijanie powtarzali znaną maksymę: Lex orandi, lex credendi, ona doskonale wpisuje się w ducha Ewangelii, tzn. – prawo modlitwy staje się prawem i zasadą wiary, mówiąc jeszcze inaczej: nasza modlitwa staje się wyrazem naszej wiary.

Monika Kasprzak,  Russocice