Autentyczny świadek Chrystusa staje w obronie wartości

W Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 66 osobowa grupa młodzieży z parafii św. Michała Archanioła w Russocicach przyjęła z rąk J.E. ks. bpa. Stanisława Gębickiego sakrament bierzmowania.  Uroczystą liturgię współkoncelebrowali księża pochodzący z tutejszej parafii: ks. prał. Andrzej Michałowski, oraz ks. prał.  Stanisław Kaniewski, pracujący w archidiecezji łódzkiej. Ważnym znakiem liturgicznym Sakramentu Bierzmowania jest prośba rodziców młodzieży, w której proszą kościół o umocnienie ich dorastających dzieci darami Sakramentu Ducha Świętego.  W imieniu wspólnoty parafialnej, w której młodzież przechodzi od chrztu św. drogę wiary, prośbę wypowiedział  ks. proboszcz Świerad Sławomir Pettke.

Ksiądz biskup w homilii skierowanej do młodzieży przybliżył osobę św. Jana Chrzciciela, który odegrał wyjątkową rolę w dziele zbawienia. Był on zaszczytnym poprzednikiem i zwiastunem przychodzącego Mesjasza.  Jan Chrzciciel zaświadczył o Chrystusie i oznajmił Jego obecność wśród ludzi: ,,Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Homilista powiedział, że ta Uroczystość jest zachętą do miłowania prawdy. św. Jan Chrzciciel jest nie tylko dla kandydatów do bierzmowania, wzorem do dawania świadectwa prawdzie. Dzisiaj jest wzorem do stawania świadectwa wartości, którym na imię rodzina, nierozerwalne małżeństwo, obrona życia i poszanowanie podstawowych praw człowieka. Ks. biskup zachęcał młodych by stawali się prawdziwymi  świadkami Chrystusa – jak apostołowie, umocnieni mocą Ducha Świętego. Autentyczny świadek Chrystusa wiarę wyznaje odważnie, staje w obronie wartości, nie wstydzi się swojej przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła, a przede wszystkim w życiu odzwierciedla Jezusa. Przykładem takiego świadka wiary jest św. Jan Paweł II, którego 100 urodziny obchodzimy w tym roku. Ks. Biskup – jako osobisty świadek wydarzenia, przypomniał zebranym przepiękny obraz z pogrzebu papieża. Widzieliśmy wszyscy,  jak gwałtowny powiew wiatru przerzucał stronice Ewangeliarza, leżącego na trumnie, by ostatecznie go zamknąć jakby znak spełnionego życia z wiary papieża.  

Jedność myśli i działania ks. biskupa oraz zebranej młodzieży, dopełnił przygotowany przez młodzież i duszpasterzy tzw. dar ołtarza: dwa obrazy: Św. Jana Pawła II i Św. Siostry Faustyny, współczesnych apostołów Bożego Miłosierdzia. Wizerunki świętych uzupełnią boczny ołtarz Bożego Miłosierdzia z poświęconym w czasie pandemii nowym Obrazem Jezusa – Miłosiernego lekarza.  

Na zakończenie uroczystości, przedstawiciele młodzieży wypowiedzieli słowa wdzięczności wobec księdza biskupa, dziękując za jego posługę oraz za wyznaczenie  pięknej i opatrznościowej daty  bierzmowania. 

tekst: Arkadiusz Zając
zdjęcia: Dorota Szczepaniak – Kwietniewska