Napełnieni Duchem Świętym

        Dnia 22 maja 2019 r. młodzież naszej parafii przyjęła z rąk J.E ks. bp. Stanisława Gębickiego sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 150 osób, w tym 30 młodych z parafii Św. Józefa Robotnika w Kunach.  

         Młodzież przygotowywała się pod opieką naszego wikariusza księdza Dawida Brauera oraz pani katechetki Marzanny Kulig. Dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej za formację wiary w domu rodzinnym i przygotowanie uroczystości liturgicznej.  Darem ołtarza młodzieży oraz  ich rodziców,  był ufundowany piękny neogotycki tron pod monstrancję.

         Na zakończenie uroczystości, Ksiądz proboszcz  w imieniu zgromadzonych wyraził  wdzięczność za  posługę  księdzu biskupowi. Korzystając z czasowej bliskości Jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa Ekscelencji, ks. Świerad  złożył życzenia czcigodnemu jubilatowi.  Do życzeń dołączyli się również  nasi parafianie oraz  władze Urzędu Gminy na czele z Panią Wójt Elżbietą Klanowską.