Akcja św. Krzysztof 2019

Poniżej publikujemy Dyplom Wdzięczności za udział w akcji
Św. Krzysztof – 1 gr za 1 km i pomoc w zakupie środków transportu dla polskich misjonarzy.