,,Wstańcie, chodźmy”

Tegoroczne obchody XIX Dnia Papieskiego zainaugurowaliśmy w parafii  św. Michała Archanioła w Russocicach  z tygodniowym wyprzedzeniem. Z racji  kalendarza wyborczego, już w sobotę 5 października 2019 r. zgromadziliśmy się w świątyni parafialnej na uroczystej Eucharystii. Wśród licznie przybyłych wiernych, znaleźli się współorganizatorzy corocznych uroczystości – radni Gminy Władysławów, z panią Wójt Elżbietą Klanowską. Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Świerad Sławomir Pettke. W okolicznościowej homilii ukazał świętość Jana Pawła II, jako heroiczne wypełnienie woli Bożej w trudnym okresie dziejów Kościoła i świata. Kaznodzieja nawiązał do pięciu miłości Św. Jana Pawła, które charakteryzowały i opisywały ten długi i przełomowy pontyfikat. Pierwsza wymieniona miłość: do ludzi młodych. Już początek pontyfikatu ukazał, ze młodzież będzie oczkiem w głowie papieża z „dalekiego Kraju”. Ludzie młodzi – to według niego: „ przyszłość świata i nadzieja Kościoła”.
Autentyczność, bezkompromisowość i „stawianie wymagań, nawet gdyby inni nie wymagali” to klucz otwierający serca młodych całego świata, zgromadzonych na stadionach, Światowych Dniach Młodzieży”.
Druga miłość św. Jana Pawła II – to człowiek, jego wrodzona i niezbywalna godność. Papież „godności osoby ludzkiej”, zabiegający o chorych, cierpiących, nienarodzonych, osoby starsze. Pontyfikat, który stał się wykładem nt. geniuszu kobiecości, macierzyństwa ciała i ducha. Trzecia miłość Ojca św. to Najświętsza Eucharystia. Jego przygotowanie i sposób przezywania Mszy św. Papież Eucharystii, zapamiętany na klęczniku i cała geografia jego modlitwy – zapisana na karteczkach pozostawianych na klęczniku. Czwarta miłość – to Maryja. Totus Tuus – jako znak rozpoznawczy Karola Wojtyły i jego sposób miłowania Boga. W polskiej szkole Maryi, dojrzewał do wypełnienia prośby Pani Fatimskiej, aby poświęcić świat i Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Wreszcie – ostatnia wypowiedziana miłość Jana Pawła – to tajemnica Bożego Miłosierdzia. Brutalność czasów okupacji niemieckiej i stopniowe, namacalne odkrywanie przesłania św. Siostry Faustyny stało się zadaniem całego Jego życia. Takiego Boga, bogatego w Miłosierdzie ukazał Kościołowi na początku III tysiąclecia wiary – mówił kaznodzieja.

Po Mszy Świętej przeszliśmy do  Domu parafialnego im. ks. Grzegorza Domańskiego (proboszcza tutejszej parafii w latach: 1935-1941).  Na uczestników,  czekały najmłodsze dzieci wraz z rodzicami i prawdziwa uczta artystyczna, a następnie dla wszystkich – kulinarna niespodzianka. Tutaj honory domu pełniła pani wójt, która w imieniu organizatorów przywitała wszystkich zebranych parafian i gości.  Uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego przygotowali piękne przedstawienie, ukazujące niezwyczajność życia i pasterzowania św. Jana Pawła. Za pomocą słowa, piosenki i tańca oraz strojów przypominających różne części świata, dzieci doskonale oddały szerokie i otwarte serce Papieża Pielgrzyma i jak powiedziały: „Proboszcza całego świata”-.  Z kolei umiłowanie gór i ziemi wadowickiej przypomniał ponad godzinny koncert kapeli góralskiej „Jontki”. Wspólne śpiewy i degustacja papieskich kremówek zakończyła pierwszy dzień świętowania Dnia Papieskiego. W niedzielę 13 października br. młodzież ze szkolnej wspólnoty „Caritas” prowadziła przed kościołem kwestę na rzecz stypendystów „Dzieła Trzeciego Tysiąclecia”. Wraz z całym Kościołem  w Polsce budujemy konsekwentnie z tych małych cegiełek „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II.

                                                                    Arkadiusz Zając