Eucharystia młodych

Od kilkunastu już lat młodzi ludzie dekanatu tureckiego doświadczają tej obecności gromadząc się na comiesięcznych Eucharystiach Młodych, odbywających się w poszczególnych parafiach dekanatu. Tradycją stało się Wigilijne spotkanie Eucharystyczne przypadające w grudniu w naszej parafii.
W naszym parafialnym wieczerniku w dniu 20 grudnia o godz. 19:00 zgromadzili się i pobożnie uczestniczyli wszyscy chętni wierni, a w szczególności młodzież z naszej parafii i z parafii dekanatu. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Łukasz Skołud MSF, który przybył do naszej wspólnoty parafialnej wraz z alumnami z Wyższego Seminarium Duchownego z Kazimierza Biskupiego. Szczególną obecność należy podkreślić dla kleryka pochodzącego z Madagaskaru.
Głównym organizatorem tego wydarzenia był ksiądz Dawid Brauer, nasz wikariusz, któremu dziękujemy za przygotowanie Eucharystii, która zapewne wpisze się w pamięć wszystkich młodych parafian.
Po Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkali się wokół wigilijnego stołu w Domu Parafialnym, dzieląc się opłatkiem, śpiewając wspólnie kolędy, częstując się potrawami wigilijnymi.