„Wieczór uwielbienia”

 

 

W sobotę, 25 listopada, sprawowaną Eucharystią o godz. 17.oo, rozpoczął się w naszej parafialnej wspólnocie „Wieczór uwielbienia”. We mszy św. koncelebrowanej, poza ks. kan. Andrzejem Kaczmarkiem – proboszczem i ks. wik. Dawidem Brauerem, wzięli udział również opiekunowie przybyłych gościnnie Wspólnot. Byli to: ks. Rafał Krauze MIC – opiekun wspólnoty „Ekipa dla Jezusa” z Lichenia oraz ks. Rafał Marczewski – opiekun wspólnoty „Emmanuel” z Tuliszkowa. Po Eucharystii miały miejsce modlitwy uwielbienia przy wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramencie. Homilię wygłosił i przewodniczył modlitwom ks. Rafał Krauze.