Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna 2020
Jak Święte Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi szczyt Triduum Sacrum. Od tej nocy biorą nazwę całe Święta Paschalne – Wielkanocne. Wszystkie obrzędy odbywają się w nocy i są właściwym świętowaniem Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa –„uroczystością nad uroczystościami”. Rozbudowana
i bogata w treści liturgia Wigilii, zawiera w wielkim skrócie całą historie zbawienia, którą Kościół głosi w liturgii słowa, a następnie włącza w nią swoich kandydatów – katechumenów: przez sakramenty paschalne: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. O znaczeniu tej nocy przypomniał nam w homilii paschalnej ks. proboszcz, przewodniczący liturgii. „Jest to noc czuwania, stąd chrześcijanie czuwają. W tym czasie, gdy nie świeci nam słońce ziemskie, ale Chrystus – prawdziwe Światło – Światłość Świata”. Tę najważniejszą Wigilię w roku, za św. Augustynem nazywamy „Matką wszystkich wigilii”, tzn., że wszystkie inne wigilie znane
w chrześcijaństwie w tej jednej, najważniejszej, mają swoje źródło
i wzorzec. Prawdę o tej wyjątkowej nocy, pięknie wyśpiewał w tym roku w Orędziu Wielkanocnym, w „Exultet” – nasz organista p. Karol Łukaszewski: „O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa”. Rozpoczęcie świętowania nocą ukazuje głębię misterium: oto noc staje się dniem,
a ciemność staje się światłem. Noc paschalna, to noc, „w której łączy się niebo z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi”(Exultet).

Liturgia Wigilii składa się z czterech części: Liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i pierwszej Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego. Z racji trwającej epidemii, Kościół ograniczył w tym roku wyjątkowo przebieg uroczystości. Nawiązał do tego w homilii
ks. Świerad mówiąc m.in.: „Są dwa symbole paschalne nieobecne
w dzisiejszej, okrojonej liturgii: symbole ognia i wody. Popatrzmy na nasze życie duchowe jako zmaganie, a nawet duchową walkę tych dwóch stanów – wywołujących konflikt, napięcie. To zmaganie symbolizuje dwie fazy Chrystusowej Paschy: Uniżenie i upokorzenie Chrystusa (naszym grzechem) i Jego wywyższenie w ostatecznym zwycięstwie i Zmartwychwstaniu. Podobnie w naszym życiu: strapienie
i naprzeciw niego: pocieszenie; duchowy mrok i światło wiary; zniechęcenie i entuzjazm; rozpacz i wybuch radości. Takie ciągłe „hartowanie ducha” raz gorąco, raz zimno, raz ogień, a innym razem woda. Jak uczy nas prorok Izajasz: „ Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty…, twój Zbawca”(Iz 43, 1-3)”.

W blasku paschalnej świecy (Paschału), symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa, a następnie w przejściu z czytań ze Starego do Nowego Testamentu, Kościół po 40 dniach powitał
i wyśpiewał wielkanocne: Alleluja! W naszej parafii radość Zmartwychwstania ogłosiły bijące w nocy dzwony. Mszę św. Zmartwychwstania koncelebrowali nasi księża oraz ks. senior prał. Andrzej. Na zakończenie, ks. proboszcz wszystkim parafianom złożył życzenia świąteczne oraz podziękował osobom zaangażowanym
w przygotowanie tegorocznej kaplicy adoracji i grobu Pańskiego. Osobne słowa podziękowania powędrowały do prezesa i druhów OSP Chylin za czuwanie nad bezpiecznym (sanitarnie) przebiegiem trzydniowych uroczystości. W biuletynie parafialnym otrzymaliśmy dodatek
z modlitwą błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych, przygotowaną dla ojców rodzin. Warto dodać, że na życzenie wielu naszych parafian, transmitowaliśmy tę uroczystość on–line przez facebook`a. Dziękujemy pani Dorocie Szczepanik – Kwietniewskiej i p. Arkadiuszowi Zającowi za przygotowanie i poprowadzenie transmisji.


Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja !


Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!