Uroczystość wprowadzenia Ks. Sławomira Świerada Pettke na urząd Proboszcza