Uroczystości pogrzebowe księdza Proboszcza, kan. Andrzeja Kaczmarka