U Sióstr zakonnych po raz drugi

Dziewczęta z naszej parafii po raz drugi wzięły udział w skupieniu, które było kontynuacją przeżytych rekolekcji, w dniach od 20 do 23 lutego br. Do domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy we Włocławku, pojechało 17 dziewcząt. W ramach spotkania miał miejsce także wyjazd do Kalisza, którego punktem kulminacyjnym było nawiedzenie Bazyliki św. Józefa.