Rekolekcje dla dziewcząt

W dniach od 20 do 23 lutego 2018 roku dziewczęta z naszej parafii w ramach ferii zimowych wzięły udział w rekolekcjach w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy we Włocławku. Tematem rekolekcji było włączenie się w realizację tegorocznego hasła duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Udział wzięło 13 dziewcząt (na 21 wszystkich uczestniczek z całej diecezji). Wyjazd zorganizował opiekun młodzieży gimnazjalnej – ks. Dawid Brauer.