Dekret – zniesienie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej