2020_Apel Biskupa Włocławskiego o przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania