Turniej ministrantów w piłkę nożną halową

12 listopada br. na hali sportowej we Władysławowie odbył się dekanalny turniej ministrantów w piłkę nożną halową. Patronat nad całością wydarzenia objął ks. prał. Marek Kasik, dziekan dekanatu tureckiego. Zmagania rozpoczęły się od powitania i przedstawienia reguł turnieju i błogosławieństwa na czas przeżywania rozgrywek. Ministranci turniej rozegrali w trzech kategoriach: ministrant, lektor młodszy i lektor starszy.
 
Wyniki poszczególnych kategorii:
 
Ministrant:
I miejsce – parafia Malanów,
II miejsce – parafia Russocice,
III miejsce – parafia Matki Bożej Fatimskiej w Turku
 
Lektor młodszy:
I miejsce Malanów,
II miejsce parafia Matki Boże Fatimskiej w Turku,
III miejsce parafia św. Barbary w Turku
 
Lektor starzy:
I miejsce – parafia św. Barbary w Turku,
II miejsce – parafia Galew,
III miejsce – parafia Russocice.
 
W trakcie rozgrywek ministranci mogli korzystać z przygotowanego dla nich poczęstunku i napojów, o które zatroszczyli się ks. kan. Jacek Buda z Galewa i ks. Marcin Węckowski z Russocic.
 
Kolejnym etapem sportowych zmagań będzie udział zwycięzców poszczególnych kategorii w turnieju rejonowym liturgicznej służby ołtarza rejonu kolsko-tureckiego.