Rezurekcja 2022

Msza św. rezurekcyjna rozpoczęła się procesją o godz. 6.00. Parafianie wraz z kapłanami wyruszyli procesyjnie, aby ogłosić światu zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Uroczystości zostały uświetnione obecnością orkiestry OSP, pocztów sztandarowych, druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.