Pierwsza Komunia święta 7 – 11 czerwca 2021

W dniach 7 – 11 czerwca 2021 dzieci z naszej parafii przystąpiły do I Komunii św. Módlmy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, by przez całe życie pozostały w łączności z Panem Jezusem i nie straciły wiary, a ich życie było ciągłym jej pomnażaniem.