J. E. Biskup Krzysztof Wętkowski nowym Biskupem Włocławskim

 

      Ojciec Święty Franciszek mianował 77. biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego. Komunikat Nuncjatury Apostolskiej ogłoszony został w dniu 27 kwietnia br., w kaplicy Domu Biskupów Włocławskich.

J. E. Bp Krzysztof Wętkowski

Zdjęcie 1 z 5

             Bp Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 r. w Gnieźnie. Po ukończeniu miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia i formację kapłańską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa. Był wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał także obowiązki kapelana Bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego i wikariusza biskupiego Prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy. W 1989 r. podjął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone tytułem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna został mianowany najpierw rzecznikiem prasowym i referentem ds. środków społecznego przekazu, a później kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. Był również wykładowcą w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej. Od października 2012 roku pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Dnia 24 listopada 2012 r. została ogłoszona jego nominacja na biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Jego biskupią dewizą są słowa: State in fide (Trwajcie mocno w wierze), zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Sakrę biskupią przyjął  22 grudnia 2012 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski, Abp. Józefa Kowalczyka. Jest członkiem Rady Prawnej KEP oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP. Polecajmy naszego biskupa w modlitwach.