Duszpasterze

Proboszcz

ks. prał. ppłk Krzysztof  Karpiński 

Wikariusze

ks. Dawid Brauer

ks. Mariusz Budkiewicz