Dożynki gminno – parafialne w Chylinie

                     W dniu 20 sierpnia dziękowaliśmy za tegoroczne plony podczas uroczystości Dożynek Gminno-Parafialnych, które w tym roku odbyły się w Chylinie. Obchody rozpoczęła Msza św., której przewodniczył ks. Proboszcz ppłk Krzysztof Karpiński. W Dożynkach udział wzięły: Orkiestra OSP z Władysławowa, przedstawiciele władz na szczeblu samorządowym, powiatowym i krajowym, liczne delegacje, strażacy, Koła Gospodyń Wiejskich, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy.