Dożynki gminno – parafialne 22 sierpnia 2021

Dożynki to jedno z największych świąt na polskiej wsi. Po ścięciu ostatnich kłosów zboża rolnicy obchodzą uroczyste święto dziękczynienia za dary Ziemi. Dożynki z tradycyjnymi elementami: Mszą Św., korowodem Dożynkowym, wieńcami, są również świadectwem pielęgnowania polskiej tradycji.

W naszej parafii tegoroczne Dożynki gminnoparafialne odbyły się w dniu 22 sierpnia. Głównym elementem dożynkowych obchodów była uroczysta liturgia dożynkowa w parafialnym kościele o godz. 14.00, której przewodniczył proboszcz, ks. prał. Krzysztof Karpiński. Uroczysta liturgia dożynkowa, która była okazją do modlitwy w intencji rolników zgromadziła wielu parafian a zwłaszcza gospodarzy prowadzących gospodarstwa rolne w naszej parafii, uprawiających ziemię, hodowców zwierząt, producentów żywności, oraz członków organizacji społecznych, jak również przedstawicieli władysławowskich władz gminnych, na czele z panią wójt Elżbietą Klanowską. Uroczystość uświetniła obecność orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej.