Boże Narodzenie

Boże Narodzenie, 25 grudnia 2023

Radujmy się wszyscy w Panu,
dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.
Dzisiaj prawdziwy pokój
zstąpił z nieba na ziemię.